Władysław Żeleński – Enchanted Princess

Władysław Żeleński – Enchanted Princess

LYRICS: A. Asnyk

Żeleński, Zaczarowana królewna
Enchanted Princess

TESSITURA: disʹ – eʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Zaczarowana królewna

Zaczarowana królewna
W mirtowym lasku drzemie;
U nóg jej lutnia śpiewna
Zsunęła się na ziemię;
Niedokończona piosneczka,
Uśmiechem lśni na twarzy,
Drżą jeszcze jej usteczka,
O czemś rozkosznem marzy.
Marzy o jednym z rycerzy,
Że idąc przez odmęty,
Do stóp jej tu przybieży,
I przerwie sen zaklęty.
Lecz rycerz co walczył dla niej,
Ten męstwo swe przeceniał
Zabłąkał się w otchłani,
Zabłąkał się w otchłani
I zwątpił i skamieniał.
Zaczarowana królewna,
W mirtowym lasku drzemie.