Władysław Żeleński – Singer in the stranger Land op. 3

Władysław Żeleński – Singer in the stranger Land op. 3

LYRICS: J.B. Zaleski

Żeleński, Śpiewak w obcej stronie op. 3
Singer in the stranger Land op. 3

TESSITURA: c – esʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Śpiewak w obcej stronie op. 3

Nigdyż serce stęsknione
Mar minionych nie prześni!
Wiecznież w jedną gdzieś stronę
Zaczaruje me pieśni?
Jak świat długi, jak świat szeroki,
Z lutnią moją, z lutnią podróżną,
Zmieniam miejsca, widoki,
Ale zmieniam na próżno, zmieniam na
próżno, zmieniam na próżno, na próżno.
Przez miejsc tyle, chwil tyle…
Każdy dla mnie zakątek,
Wszystkie, wszystkie dla mnie tu chwile
Są bez wrażeń, bez pamiątek.
I to serce, o dziwo!
Jak czujące dziś mało.
Indziej biło, biło tak żywo,
Tak płomiennie kochało, kochało.
Jak czujące dziś mało.
Ach! Przed mokrą powieką
Darmo dzień mi to płonie!
Wzrok, jak pieśni…daleko,
Wiecznie w jednej tkwi stronie.
Ku niej tęsknię, tęsknię z wieczora,
Z jutrznią tęsknie, tęsknię i płaczę…
Bom pożegnał nie wczora,
I nie jutro obaczę, obaczę!
Z jutrznią tęsknie, z jutrznią płaczę,
płaczę,
Bom pożegnał nie wczora,
I nie jutro obaczę!
I nie jutro obaczę!