Władysław Żeleński – Dark – Brow Girl op. 7 nr 1

Władysław Żeleński – Dark – Brow Girl op. 7 nr 1

LYRICS: B. Zaleski

Żeleński, Czarnobrywka op. 7 nr 1

Dark – Brow Girl op. 7 nr 1

TESSITURA: dʹ – fisʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Czarnobrywka op. 7 nr 1

Czarnobrywko – rajskie ptasze,
Daj no rączkę! – W dłoni dłoń.
Spólne gniazdko gdzieś tam nasze,
Żebyż spólnie lecieć doń!
Rajskie ptaszę, czarnobrywko!
Myśmy swoi – moja – twój,
Oko w oko, naprzeciwko,
Swe pustoty ku mnie strój!
Niech wpatrując się miłośnie,
Zbudzę w duszy stepu szum;
Niechaj chwilkę jedną pośnię,
Jakom śnił śród waszych dum!
Ten dziewczęcy twój uśmieszek,
Puść po lipkim wzroku wzdłuż!
Och! osmuknę usty meszek,
Co ośniadza krasę róż!