Wyjazd na woję

Leaving for a war

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: C♯4 – F5

RECORDING: https://www.youtube.com/results?search_query=wyjazd+na+wojn%C4%99

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)