Pociąg do kradzieży

';

Urge of Stealing

LYRICS: Placyd Jankowski, aka John of Dycalp

TESSITURA: D4 – F♯5

LINK TO THE SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.2_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)