Kukułka ” Kukowała kukułeczka”

Was cuckooing a little cuckoo

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: D4 – E5

RECORDING: https://www.youtube.com/watch?v=g4_akKTzdD4

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)