Chorągiewka

The Flag

LYRICS: K. Brodziński

TESSITURA: E4 – F5

RECORDING: no recording avaliable

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)