Zygmunt Stojowski – Longing

Zygmunt Stojowski – Longing

LYRICS: N. Żmichowska

Zygmunt Stojowski – Tęsknota
Longing

TESSITURA: e’ – fis”

 SCORES: NIEDOSTĘPNE

TŁUMACZENIE: KLIK

„Tęsknota” 

 

Tęsknię, ach! tęsknię w zimie za kwiateczkiem,

A gdy mam z wiosną kwiatków łąkę całą,
To jeszcze tęsknię za konwalią białą,
A przy konwalii za śniegu płateczkiem.

Tęsknię, ach! tęsknię do mojego brata,
A kiedym z bratem, to tęsknię do ciebie,
A kiedym z. tobą, to do Boga w niebie,
A kiedym z Bogiem, znów tęsknię do świata.

I złe i dobre, i grzech mój i cnota,
I czego pragnę i czego się boj ę,
I myśli moje i modlitwy moje,
I życie całe – to tylko tęsknota.