Zygmunt Stojowski – Ah, how I am sad!

Zygmunt Stojowski – Ah, how I am sad!

LYRICS: A. Asnyk

Zygmunt Stojowski – Ach, jak mi smutno!
Ah, how I am sad!

TESSITURA: d’ – g” 

 SCORES: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

Ach jak mi smutno

Ach, jak mi smutno! Mój anioł mnie rzucił,

W daleki odbiegł świat,

I próżno wzywam, ażeby mi zwrócił

Zabrany marzeń kwiat.

Ach, jak mi smutno! Cień mnie już otacza,

Posępny grobu cień;

Serce się jeszcze zrywa i rozpacza,

Szukając jasnych tchnień.

Ale na próżno uciszyć się lęka

I próżno przeszłość oskarża rozrzutną…

Cięży już nad nim niewidzialna ręka –

Ach, jak mi smutno!