Władysław Żeleński – Always and Everywhere

Władysław Żeleński – Always and Everywhere

LYRICS: Z. Krasiński

Żeleński, Zawsze i wszędzie
Always and Everywhere

TESSITURA: eʹ – fʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

W. Żeleński, Zawsze i wszędzie

O, nie mów o mnie, gdy mnie już nie będzie,
Że ciebie tylko goryczą zraniłem,
Bo ja goryczy kielich także piłem
Zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie.
O, nie mów o mnie, gdy mnie już nie będzie,
Że tobie tylko los życia popsułem,
Bo własną dolę ja także zatrułem
Zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie.
Ale mów o mnie, gdy mnie już nie będzie,
Że Bóg jest dobry, że mnie schował w grobie
Bo byłem sobie nieszczęsny i tobie
Zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie.
Ale mów o mnie, gdy mnie już nie będzie,
Żem żył na świecie dzikim serca szałem,
Bo z serca ciebie, choć gorzko, kochałem
Zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie,
Bo ciebie z serca choć gorzko kochałem
Zawsze i wszędzie, zawsze i wszędzie.