Władysław Żeleński – Is flying the Song

Władysław Żeleński – Is flying the Song

LYRICS: L. Rydel

Żeleński, Leci piosenka
Is flying the Song

TESSITURA: fʹ – bʹʹ

 SCORES: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Leci piosenka

Leci piosenka moja skrzydlata
Na krańce świata
Przez mroczny bór,
Nad jasne pola, nad modre rzeki,
Gdzieś w kraj daleki,
Za grzbiety gór…
I śpiewna płynie jaskółczym lotem
I śpiewna płynie jaskółczym lotem
W powietrzu złotem
Błękitnych dróg –
Aż przyleciała moja piosenka
Aż przyleciała moja piosenka
I kornie i kornie klęka
U twoich nóg.
Leci piosenka moja skrzydlata
Na krańce świata
Przez mroczny bór,
Na jasne pola, na modre rzeki,
Gdzieś w kraj daleki,
Za grzbiety gór…