Władysław Żeleński – What I would like to give you

Władysław Żeleński – What I would like to give you

LYRICS: N. Żmichowska

Żeleński, Cobym Ci chciała dać? op. 25 nr 6
What I would like to give you

TESSITURA: e′ – eʹʹ

SCORES: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Cobym Ci chciała dać?

op. 25 nr 6
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Pyszny pałac na mieszkanie,
Z kolumnami, kryształami,
Złocistemi wezgłowiami
I miękkimi kobiercami
Pod twe drobne stopy.
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Mały domek na mieszkanie,
Z okienkami zielonemi,
Z ławeczkami brzozowemi,
Z akacyami cienistemi
Na twe białe czoło.
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Szafir z nieba na ubranie,
Promień z słońca na wianeczek,
Perły z rosy na sznureczek,
I z gwiazdeczki pierścioneczek
Na twą śliczną rękę.
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Biały muślin na ubranie,
Wianek z chabru upleciony,
Krzyż, z olszynki wyrobiony,
I pierścionek, poświęcony
W samej Częstochowie.
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Na co tylko Boga stanie:
Wiarę w niczem niewzruszoną,
Miłość nigdy niezdradzoną,
I szczęśliwość wymarzoną,
A trwałą na wieki.
Co ja bym Ci chciała dać?
Chciałabym Ci dać, kochanie,
Na co biednej ziemi stanie –
Śmiech z próżności tego świata,
Pobłażanie na grzech brata,
I modlitwę, co ulata
Ku niebu w złej doli.