Władysław Żeleński – Gossamer

Władysław Żeleński – Gossamer

LIRYCS: M. Gawalewicz

Żeleński, Babie lato
Gossamer

TESSITURA: esʹ – gʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK