Władysław Żeleński – Wieje wietrzyk po polu

Władysław Żeleński – Wieje wietrzyk po polu

LYRICS: J. Kościelski

Żeleński, Wieje wietrzyk po polu op. 26 nr 3
Is blowing the Wind on a Field op. 26 nr 3

TESSITURA: eʹ – gisʹʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

W. Żeleński, Wieje wietrzyk po polu
op. 26 nr 3

Wieje wietrzyk po polu,
Zwiewa ziarnka kąkolu,
Niesie ziarno zdradliwe
W góry, lasy, na niwę,
Niesie ziarno ziarno zdradliwe
W góry, lasy, na niwę.
Dziewczę zamknij okienko
W sercu rola jest na dnie
A kąkolu ziarenko
Wszędzie rośnie gdzie padnie
A kąkolu ziarenko
Wszędzie rośnie gdzie padnie.