Władysław Żeleński – The Longing op. 25 nr 3

Władysław Żeleński – The Longing op. 25 nr 3

LYRICS: N. Żmichowska

Żeleński, Tęsknota op.25 nr 3
The Longing op. 25 nr 3

TESSITURA: eʹ – gʹʹ

 SCORE: KLIK 

  TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Tęsknota op.25 nr 3

Tęsknię, ach! tęsknię w zimie za kwiateczkiem
A gdy mam z wiosną kwiatków łąkę całą,
To jeszcze tęsknię za konwalią białą,
A przy konwalii za śniegu płateczkiem.

Tęsknię, ach! tęsknię do mojego brata,
A kiedym z bratem, to tęsknię do Ciebie,
A kiedym z Tobą, to do Boga w Niebie,
A kiedym z Bogiem, znów tęsknię do świata.

I złe i dobre, i grzech mój i cnota,
I czego pragnę i czego się boję,
I myśli moje i modlitwy moje,
I życie całe – to tylko tęsknota.