Władysław Żeleński – Die, o Heart!

Władysław Żeleński – Die, o Heart!

LYRICS: K. Tetmajer

Żeleński, Skonaj ty serce!
Die, o Heart!

TESSITURA: dʹ – fʹʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

W. Żeleński, Skonaj ty serce!

Skonaj ty, serce, wprzód, nim by cię miano
Zdeptać szyderczo lub karmić jałmużną!
Nie patrz już w przeszłość, umarli nie wstaną,
I nie patrz w przyszłość – po cóż czekać próżno?
W ciosaną z marzeń i tęsknoty trumnę
Włożone zaśnij i śpij nieprzespanie,
Na ból za martwe, na skargę za dumne – –
Śpij! słońce zaszło i więcej nie wstanie.
Śpij! słońce zaszło i więcej nie wstanie.