Władysław Żeleński – Serenade

Władysław Żeleński – Serenade

LYRICS: M. Gawalewicz

Żeleński, Serenada
Serenade

TESSITURA: esʹ – asʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Serenada

Na dzień dobry pieśń ci niosę,
Dziewczę moje złotowłose –
Już się ocknął świat;
Już się ocknął świat;
Ranek sypie perły – rosę
Na zieloną wrzosów kosę,
Ranek – to twój brat!…
Ranek – to twój brat!…
*
* *
Wyjrzyj, zajrzyj przez okienko,
Smutnej duszy mej jutrzenko,
Bo w niej jeszcze cień…
Bo w niej jeszcze cień…
Zbudź się, śpiewny mój skowronku,
Ocząt gwiazdy zapal w słonku –
Nocą bez nich, nocą bez nich dzień…
*
* *
Pod twem oknem w rannej dobie
Jako słowik nucę tobie,
Patrz, – już spłonął świt…
Patrz, – już spłonął świt…
W sercu naraz jasno;
W sercu naraz błogo?
Tyś zbudziła się niebogo,
Piosnko moja, piosnko moja – cyt!…
Tyś zbudziła się niebogo?
Piosnko moja, piosnko moja – cyt.