Władysław Żeleński – Spring Dreams op. 13

Władysław Żeleński – Spring Dreams op. 13

LYRICS: J.B. Zalewski

Żeleński, Rojenia wiośniane op. 13
Spring Dreams op. 13

TESSITURA: dʹ – gʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

W. Żeleński, Rojenia wiośniane op. 13

O! widać i słychać – w ogródku skowronek
Z piosenką podleci, podleci, upadnie;
I moje kwiateczki z rozpukłych nasionek
Jak wschodzą zielono, zielono i ładnie!
O! milsze krosienka,
I milej z okienka
Zadzwoni piosenka,
La, la, la, piosenka!
La, la, la, piosenka!

Pocichu coś szepcą i młodzi i starzy,
O! łatwo odgadnąć, odgadnąć z ich oczu.
Coś o mnie, o kwiatkach, co? jakie do twarzy?
Co? jakie w mym upleść, w mym upleść warkoczu? –
O! milsze krosienka, itd.
O! wiem ja, wiem kogoś, co wszystko mi powie,
Zwierciadło mi prawdę, zwierciadło odsłoni;
Lilię uplotę u wstążek na głowie,
Różyczkę we włosach, we włosach u skroni
O! milsze krosienka, itd.
Wieczorem za dworem gościniec w kurzawie,
Gość jedzie, gość jedzie na wronym koniku;
O! prędzej, co prędzej, u włosów poprawię,
Przepaskę zacisnę, zacisnę w staniku.
O! milsze krosienka, itd.

On idzie i kłania, i zbliża się do mnie,
I mówi tak pięknie i z cicha;
Wstyd oczu mi podnieść, tak chwali nieskromnie;
Pochlebnik! – o biedny! on wzdycha.
(Brak refrenu)
O! dobry i grzeczny i miły chłopczyna!…
Lecz będę, o! będę ostrożna!…
Całować chcę różę – dalibóg zaczyna;
O! proszę! nie można! nie można! nie można!
O! milsze krosienka, itd.