Władysław Żeleński – At parting

Władysław Żeleński – At parting

LIRYCS: Z. Krasiński

Żeleński, Przy rozstaniu
At parting

TESSITURA: dʹ – fesʹʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

W. Żeleński, Przy rozstaniu

O, nie zrywaj, co nas łączy!
A zarazem tak rozdziera,
Nieskończone się nie kończy,
Nieskończone się nie kończy,
Nieśmiertelne nie umiera.
Nie opuszczaj mię w milczeniu,
Ty zbawieniem moim całym,
Czy w radości, czy w cierpieniu,
Czy w radości, czy w cierpieniu,
Ja tak zawsze,
ja tak zawsze cię kochałem!
Czy w nadziei, czy w zwątpieniu
Czy namiętnym serca szałem,
Czy w anielskim rozrzewnieniu,
Ja tak zawsze cię kochałem!
Czy w nadziei, czy w zwątpieniu
Czy namiętnym serca szałem,
Czy w anielskim rozrzewnieniu,
Ja tak zawsze, ja tak zawsze cię kochałem!
O, nie zrywaj, co nas łączy!
A zarazem tak rozdziera,
Nieskończone się nie kończy,
Nieskończone się nie kończy,
Nieśmiertelne nie umiera.