Władysław Żeleński – Shed Tears

Władysław Żeleński – Shed Tears

LYRICS: A. Mickiewicz

Żeleński, Polały się łzy
Shed Tears

TESSITURA: eʹ – esʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Polały się łzy

Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Na me dzieciństwo sielskie, anielskie,
Na moję młodość i górną i chmurną,
Na wiek mój męski, na wiek mój klęski;
Polały się łzy me czyste, rzęsiste,
Polały się łzy me czyste,
Polały się łzy.