Władysław Żeleński – About the John from Sącz

Władysław Żeleński – About the John from Sącz

LYRICS: M. Wolska

Żeleński, O Jaśku z pod Sącza
About the John from Sącz

TESSITURA: fʹ – aʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, O Jaśku z pod Sącza

Od sioła do sioła,
Z dalekich gdzieś stron,
Wieść leci wesoła
I pieśni brzmi ton;
Wędrowna opończa
Skrzydłami się zda –
To Jasiek spod Sącza
Powraca i gra!
To Jasiek z pod Sącza
Powraca i gra.
Wójt rzuca swą ławę
A oracz swój łan,
Chłop woły cisawe,
Gospodarz swój dzban;
I mknie czeladź rącza,
Co jeno sił ma –
To Jasiek spod Sącza
Powraca i gra!
To Jasiek z pod Sącza
Powraca i gra!
Od ptasiej muzyki
Aż się trzęsie bór,
Nie wiedzą czyżyki
Kto idzie zza gór;
Milcz, rzeszo kwiląca,
Was każdy już zna,
Dziś Jasiek spod Sącza
Powraca i gra!
Dziś Jasiek z pod Sącza
Powraca i gra!