Władysław Żeleński – Nocna jazda

Władysław Żeleński – Nocna jazda

LYRICS: Heine

Żeleński, Nocna jazda
Night Ride

TESSITURA: cʹ – fʹʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Nocna jazda

Z moją lubą w łódce płynę
Po jasnym krysztale
Noc tak cicha, nas samotnych
Niosą morskie fale, niosą fale.
Wyspa duchów od księżyca
Błyszczy się srebrzysta
A tam dźwięczą lube głosy
tam dźwięczą lube głosy
Pląsa mgła przejrzysta.
A tam dźwięczy coraz milej
I mgła pląsa w bieli
My samotni, my samotni
Bez pociechy, bez pociechy
Mimo przepłynęli.