Władysław Żeleński – He won’t be back

Władysław Żeleński – He won’t be back

SŁOWA: T. Wodzicka

Żeleński, Nie wróci!
He won’t be back

TESSITURA: eʹ – aʹʹ

 SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Nie wróci!

Smutno, gdy w obłoki
promień gwiazd zachodzi,
kiedy w świat szeroki
z domu idą młodzi,

gdy zima spod strzechy
jaskółki wygania,
oj trzebaż pociechy, oj trzebaż pociechy
w tęskny dzień rozstania.

Próżno serce płacze,
ptaszęta przylecą,
powrócą tułacze,
gwiazdeczki zaświecą;

Tylko serce drugie
jeśli cię porzuci,
jako życie długie, jako życie długie
nie wróci, nie wróci.
Jako życie długie
nie wróci, nie wróci.