(Polski) Ludomir Różycki – Chłód grobu powiał op. 12 nr 2