Władysław Żeleński – Gracious Girl, op. 25 nr 5

Władysław Żeleński – Gracious Girl, op. 25 nr 5

 

LYRICS: N. Żmichowska

Żeleński, Łaskawa dziewczyna op.25 nr 5
Gracious Girl, op. 25 nr 5

TESSITURA: dʹ – gʹʹ

SCORE: KLIK

TRANSLATION: KLIK

 

W. Żeleński, Łaskawa dziewczyna op.25 nr 5

Jeśli mnie kochasz, jam nie chciwa taka,
Daj mi z popiołów wylęgłego ptaka –
Daj mi! Ach! daj mi tę piękną ptaszynę,
Ja cię kochać będę przez godzinę –
Jeśli mnie kochasz – jam pełna dobroci,
Chcę tylko dostać kwiateczek paproci,
Daj mi! Ach! daj mi ten kwiateczek mały!

Ja cię kochać będę przez dzień cały-
Jeśli mnie kochasz – mnie nie wiele trzeba,

Tylko gwiazdeczki z błękitnego nieba
Daj mi! Ach! daj mi gwiazdeczkę z obłoku,
Ja cię kochać będę przez pół roku –
A jeśli nie masz gwiazdy, kwiata, ptaka,
To poproś Boga, niech nie będę taka –
Niechaj stworzy inne serce we mnie –
Niech Cię kocham stale i wzajemnie.