Władysław Żeleński – I send my Heart to you

Władysław Żeleński – I send my Heart to you

LYRICS: J. Malczewski

W. Żeleński, Ja tobie serce ślę
I send my Heart to you

TESSITURA: dʹ – dʹʹ

SCORES: KLIK

TRANSLATE: KLIK

W. Żeleński, Ja tobie serce ślę

Zanim do naszych powrócisz stron,
gdzie szumi sosna, złoci się klon,
a brzoza biała liście rozwiała
na sinym nieba tle.
Słuchaj! W ponurym wichru poświście,
w szumie jesiennym, gdy lecą liście
z zapachem ziół i szarych pól,
z zapachem ziół i szarych pól,
ja tobie żal, ja tobie ból,
ja tobie serce ślę.
Ja tobie żal, ja tobie ból,
ja tobie żal, ja tobie serce ślę.