Trzy z piosenek wieśniaczych “Latem brzózka mała z liściem rozmawiała”

 Three from the Peasant’s Songs “In the Summer the Birch with the leaf has talked”

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: E4 – G♭5

RECORDING: https://www.youtube.com/watch?v=eNhiYY-Yoas

SCORES: NO SCORES AVALIABLE