Krakowiaczek “Wesół i szczęśliwy”

 Cracovienne “Merry and happy”

LYRICS: E. Wasilewski

TESSITURA: C4 – F5

RECORDING: https://www.youtube.com/watch?v=0bufBwJ3Jzk

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.3_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)