Trzy z piosenek wieśniaczych “Co to za kwiatek”

';

Three from the Peasant’s Songs “What is that flower”

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: C4 – D5

SCORES: NO SCORES AVALIABLE