Trzy z piosenek wieśniaczych “Ach, daleko za mąż matka mię oddała”

';

Three from the Peasant’s Songs “Ah, far away my mother married me”

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: F4 – F5

SCORES: NO SCORES AVALIABLE