Stary hulaka

';

An old Rioter

LYRICS: J. Prusinowski

TESSITURA: E4 – E5

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)