Słowiczek “Ej, latał słowiczek”

A Little Nightingale

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: H3 – E5

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=bCvjCMydUA8

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.3_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)