Dumka “Przychodź miły dzień już biały”

';

Dumka “Come o Beloved, the day is bright”

LYRICS: J. Czeczot

TESSITURA: D4 – F5

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.5_(Moniuszko,_Stanis%C5%82aw)