Czy powróci

';

Czy powróci – If he will be back?

LYRICS: J.I. Kraszewski

TESSITURA: C4 – G5

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=IW0ZF8UL_rs

LINK TO THE SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.2_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)