Aniołek “Śnił mi się aniołek”

';

A little Angel “I dreamt of a little Angel”

LYRICS: E. Wasilewski

TESSITURA: C4 – F5

SCORES: https://imslp.org/wiki/%C5%9Apiewnik_domowy_No.4_(Moniuszko%2C_Stanis%C5%82aw)